Tarieven lidmaatschap Vakgroep Parket 2015 | Voorwaarden voor het lidmaatschap | Tarieven lidmaatschap VPVB 2015 | bedrijfsaansprakelijkheidspolis |

bedrijfsaansprakelijkheidspolis

Toelichting op de VPVB bedrijfsaanprakelijkheidspolis

Doelstelling:   Het versterken van de continuiteit van de bedrijfsvoering door een dekking van de bedrijfsaansprakelijkheidsrisico's en daarmee het verschaffen van zekerheid aan de contractant/consument dat een uitspraak van een geschillencommissie  wordt uitgevoerd ook in het geval dat het bedrijf dat de opdracht heeft uitgevoerd of aangenomen in surseance van betaling verkeert of failliet is verklaard.

Verzekeringsoplossing:   Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering ( AVB ) met een clausule die voldoet aan de doelstelling.

Wat is verzekerd:   € 1.134.451,- per aanspraak ingeval van zaak- of letselschade toegebracht aan verzekerden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede € 4.538,- per aanspraak voor goederen onder opzicht ( m.u.v. hierna onder a. ); € 2.269,- per aanspraak inzake garantie op een opgeleverd werk, waarbij het verzekerder VPVB-lid inmiddels is gefailleerd. Per zaakschade geldt een eigen risico van € 113,- per gebeurtenis waarbij ten aanzien van consumenten geldt, dat de VPVB-Uitvoeringsvoorwaarden - zodra die van toepassing zijn - moeten worden gehanteerd, anders geldt een eigen risico bij zaakschade van € 454,- per gebeurtenis.

De kosten:   € 91,- per jaar, inclusief 7% assurantiebelasting en poliskosten, bestaande uit
a. € 16,- voor een dekking naast een elders lopende polis ten behoeve van de geschillenregeling ( exclusief goederen onder opzicht), en
b. € 75,- voor de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering wanneer men geen elders lopende polis heeft ( inclusief goederen onder opzicht).
Deze premies gelden uitsluitend indien het VPVB-lid maximaal 1 mederwerker en/of uitzendkracht in dienst heeft.

Administratie:   De kosten worden in rekening gebracht via de contributie. Om de administratie eenvoudig te houden worden lopende contracten gewijzigd van tussenpersoon naar Meeús Assurantiën B.V. te Amsterdam, tel. 020 - 301 87 33 of per e-mail: vpvb@meeus.com.

 

 

 

 

naar begin pagina